Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023 (2020)

Organisatie(s): Provincie Gelderland

Het sportbeleid zoals in deze beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023 is vastgelegd, bestaat uit vier doelen. Te weten mensen verbinden, mensen van jong tot oud aanzetten tot bewegen, samenwerking in de sport stimuleren en een toekomstbestendige sportomgeving creëren. Deze doelen zijn uitgewerkt in vier actielijnen.

Literatuurverwijzing: Provincie Gelderland (2020). Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023. Arnhem: Provincie Gelderland.

Omschrijving