Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beleven in bewegen (2014)

Auteur(s): Corine Visser

Dit jaar vond de studiedag bewegingsonderwijs basisonderwijs op de Calo in Zwolle plaats. Over het thema hoefde niet lang gediscussieerd te worden. Beleving binnen beweegactiviteiten is een onderwerp waar de Calo veel affiniteit mee heeft. Daarnaast past het binnen het didactische observatiekader loopt het, lukt het, leeft het dat gebruikt wordt binnen het organiseren en aanbieden van beweegactiviteiten.

Literatuurverwijzing: Visser, C. (2014, januari). Beleven in bewegen. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 6)