Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beleving van schoolzwemmen in Rotterdam (2016)

schoolzwemmen door de ogen van leerlingen in het primair onderwijs

Eind december 2015 en begin januari 2016 is binnen de gemeenteraad van Rotterdam gesproken over het schoolzwemmen, waarbij aandacht uitging naar het diplomabezit, de inhoud van de zwemlessen en de beleving door de leerlingen. Om het percentage kinderen dat na afloop van het schoolzwemmen minimaal één zwemdiploma heeft te verhogen, wil de gemeente onder meer inzetten op een gedifferentieerd aanbod, waarbij de activiteiten worden afgestemd op de zwemvaardigheid van de kinderen op individueel niveau (brief van de portefeuillehouder als antwoord op vragen van een raadslid, januari 2016). Om de beleving en ervaringen met het schoolzwemmen in kaart te brengen, is besloten een peiling te houden onder leerlingen van een aantal scholen (po, sbo en so). Het voorliggende rapport geeft de uitkomsten van dat onderzoek weer. Met de uitkomsten kan de gemeente werken aan het aansprekender maken van de lessen schoolzwemmen. Nagenoeg alle leerlingen noemen minimaal één punt van wat zij zo leuk vinden aan schoolzwemmen en drie van de vijf noemen een verbeterpunt. Het aandeel van leerlingen die alles aan schoolzwemmen leuk vinden (12%) is aanzienlijk hoger dan het deel van de leerlingen die helemaal niks leuk vinden aan schoolzwemmen (2%). De kinderen vinden vooral de recreatieve aspecten van het schoolzwemmen leuk. Voor hen is het verbeteren van hun zwemvaardigheid minder van belang.

Literatuurverwijzing: Werff, H. van der (2016). Beleving van schoolzwemmen in Rotterdam: schoolzwemmen door de ogen van leerlingen in het primair onderwijs. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GS-ROT-0003 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-423 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving