Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beleving van sportevenementen in Nederland (2020)

In dit essay is geschetst wat beleving inhoudt, hoeveel Nederlanders sportevenementen bezoeken of volgen via de media en welke ontwikkelingen zich hierbij voordoen. Ook is er aandacht voor nieuwe inzichten wat betreft de beleving en het draagvlak voor internationale sportevenementen. Verder wordt verkend hoe de beleving van sportevenementen naar een hoger plan getild kan worden.

De focus van het essay ligt op nieuwe, aanvullende inzichten; bestaande kennis is door de auteurs benut om die bevindingen in perspectief te plaatsen en te duiden. Hierbij is het accent gelegd op kennis die betrekking heeft op het volgen van sportevenementen in het algemeen, op macroniveau.

Voor dit essay heeft literatuurstudie plaatsgevonden en zijn analyses op nieuwe data van de Vrijetijdsomnibus van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgevoerd. Dit betreft nieuwe cijfers behorende bij de Kernindicatoren Sport en Bewegen.

Literatuurverwijzing: Hover, P., Heijnen, E., Tiessen-Raaphorst, A., & Westerbeek, H. (2020). Beleving van sportevenementen in Nederland. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPEVE-TB-0006 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-655 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving