Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Belevingsvol duurlopen (2014)

Auteur(s): Bas Baremans

Tijdens een workshop op 6 november jongstleden op de landelijke studiedag basisonderwijs zijn ingangen verkend hoe spelenderwijze het (interval) duurlopen kan worden geïntroduceerd. Allerlei bordspelen zijn daarbij vertaald naar hardloopactiviteiten. Waarbij de saus van plezier, de speelse wedijver en het overbruggen van grotere niveauverschillen hand in hand gaan. Want er moet natuurlijk ook hardlopend wel iets te beleven zijn…..

Literatuurverwijzing: Baremans, B. (2014, januari). Belevingsvol duurlopen. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 22-26)