Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Besturen: het verschil maken met verschillen! (2015)

In het laatste deel van het drieluik over consumentisme in sportverenigingen schreef Jan-Willem van der Roest dat een jong, hoger opgeleid bestuur kan zorgen voor een bredere externe blik en modernisering van het aanbod van de vereniging. Echter hoe kan je – als verenigingsbestuurder of verenigingsondersteuner – een gesprek over bestuurlijke vernieuwing op gang brengen en het proces begeleiden? In de praktijk blijkt het lastig om de samenstelling en het functioneren van het bestuur bespreekbaar te maken. NOC*NSF biedt de oplossing en heeft samen met NISB en een aantal sportbonden een ’toolkit Bestuurlijke Vernieuwing’ ontwikkeld om verenigingsondersteuners daarbij een handje te helpen.

De toolkit helpt verenigingsondersteuners en bestuursleden om in gesprek te gaan over bestuurlijke kwaliteiten en een proces richting bestuurlijke vernieuwing in gang te zetten. Het creëert besef van de huidige situatie en hoe deze zou kunnen zijn. De toolkit biedt een hulpmiddel om te checken hoe het zit met de diversiteit en ondernemerszin binnen het bestuur. Tevens biedt het handvatten hoe je aan bestuurlijke vernieuwing binnen de vereniging kunt werken.

De toolkit is digitaal beschikbaar via de websites van NISB, NOC*NSF en de sportbonden. De toolkit wordt ook toegevoegd aan de verenigingsbox van VSK.

Lees het hele artikel ‘Besturen: het verschil maken met verschillen!‘ op de website van SportknowhowXL.

Literatuurverwijzing: Baars, D.J.M., & Westerhof, W. (2015). Besturen: het verschil maken met verschillen!. SportknowhowXL.

Omschrijving