Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bestuurlijke invloed op voetbalagressie (2015)

een onderzoek naar de bestuurlijke invloed op de reductie van fysiek en verbaal geweld op en naast het voetbalveld bij amateurvoetbalclubs

Dit onderzoek gaat in op de relatie tussen het beleid ten aanzien van agressie van een amateurvoetbalclub en de fysieke/verbale agressie die in de club voorkomt (op en naast het voetbalveld), en het onderzoek gaat in op de rol van de bestuurder hierin. Uit het onderzoek blijkt dat een bestuur veel kan bijdragen aan de reductie van fysiek en verbale agressie op en naast het voetbalveld. De invloed zit met name in het maken van beleid en het beleid goed tot uitvoering brengen. Het beleid niet volgen of afwijken van het beleid, om welke reden dan ook, is cruciaal voor de geloofwaardigheid van de toekomstige beslissingen met agressieve incidenten. Vanuit de praktijk komt sterk naar voren dat de crux van het goed neerzetten van het beleid ten aanzien van agressie voornamelijk ligt bij de begeleiding van trainers en leiders. Echter denken de trainers en leiders daar zelf anders over. In het onderzoek komen de volgende aanbevelingen naar voren; beleid maken, beleid zichtbaar maken binnen de vereniging, geen uitzonderingen maken en iedereen gelijk behandelen. Benoem een bestuurslid als owner voor dit onderwerp, stel bij grotere verenigingen een commissie aan, maak leiders en trainers bewust en creëer een aanspreekcultuur. 

Literatuurverwijzing: Jaarsma-Romkema, A. (2015). Bestuurlijke invloed op voetbalagressie: een onderzoek naar de bestuurlijke invloed op de reductie van fysiek en verbaal geweld op en naast het voetbalveld bij amateurvoetbalclubs. Groningen: Wagner Group, Sport Management Institute.

Omschrijving