Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Betaalbaarheid van cursusactiviteiten bij Centra voor de Kunsten (2009)

een verkenning naar de financiële toegankelijkheid van huishoudens bij de beoefening van culturele en/of sportieve activiteiten

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W), directie Kunsten, wil meer inzicht in de betaalbaarheid van actieve kunstbeoefening voor huishoudens met een laag inkomen. Het ministerie heeft het Nibud gevraagd hier onderzoek naar te verrichten. De centrale vraag van het onderzoek luidt: hoe is het gesteld met de betaalbaarheid van actieve kunstbeoefening bij Centra voor de Kunsten en/of sportbeoefening voor diverse typen huishoudens in Nederland?

Literatuurverwijzing: Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (2009). Betaalbaarheid van cursusactiviteiten bij Centra voor de Kunsten: een verkenning naar de financiële toegankelijkheid van huishoudens bij de beoefening van culturele en/of sportieve activiteiten. Utrecht: Nibud.

Omschrijving