Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beter gebruik gegevens Gezonde School (2015)

Het doel van dit project was om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden om op basis van bestaande gegevens de ontwikkeling van Gezonde School beter zichtbaar te maken en na te gaan of, en op welke wijze, de activiteiten van diverse organisaties beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Dit is onderzocht via een brede inventarisatie. Daarnaast is de wens van scholen met betrekking tot het stimuleren van een gezonde leeromgeving op basis van lopend onderzoek uit de monitor Onderwijsagenda SBGL in kaart gebracht. Op basis van de bevindingen en het advies van de klankbordgroep zijn twee voorkeurscenario’s uitgewerkt. Het eerste scenario biedt aanknopingspunten om gegevens rond Gezonde School op lokaal niveau beter zichtbaar te maken. Mogelijk zou dit een bijdrage kunnen leveren aan een betere afstemming rond Gezonde School. Het tweede scenario sluit vooral aan bij de wens van scholen om beter te kunnen laten zien wat ze doen. Wanneer de ontwikkeling van de indicator Gezonde School goed van de grond komt, kan het ook een bijdrage leveren aan de behoefte aan feiten en cijfers over de voortgang van Gezonde School. Scholenopdekaart.nl biedt de mogelijkheid om op basis van de achterliggende data managementinformatie te berekenen. Aangezien de twee voorkeurscenario’s inspelen op uiteenlopende doelen, sluit de keuze voor het ene scenario het andere scenario niet uit. De kracht zou kunnen liggen in het combineren van de twee verschillende scenario’s.

Literatuurverwijzing: Reijgersberg, N., & Slinkman, E (2015). Beter gebruik gegevens Gezonde School. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BELE-TB-0001 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-382 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving