Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweeg- en voedingsprogramma's op de werkplek (2013)

goed voor onze gezondheid en portemonnee?

In dit artikel presenteren de auteurs een overzicht van de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek naar de opbrengsten van beweeg- en voedingsprogramma’s op de werkplek. Achtereenvolgens bespreken ze de effectiviteit, de kosteneffectiviteit en de financiële opbrengsten van deze programma’s. Ze baseren de kosteneffectiviteit en de financiële opbrengsten op 2 systematische literatuurstudies die eerder door hun zijn uitgevoerd. Duidelijke conclusies over de kosteneffectiviteit zijn niet te trekken. Ze achten onderzoek nodig om gedifferentieerde programma’s te kunnen maken en deze op maat aan te kunnen bieden. Ook zou de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een integrale benadering, met een breed aanbod van interventies via verschillende methoden en kanalen, getest moeten worden. Tot slot moet dringend onderzoek worden gedaan naar de langetermijneffecten van leefstijlverbetering op gezondheid, ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid.

Literatuurverwijzing: Wier, M.F. van, Dongen, J.M. van, & Tulder, M.W. van (2013). Beweeg- en voedingsprogramma's op de werkplek: goed voor onze gezondheid en portemonnee?.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-04-A21 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving