Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweeggedrag in 2021 (2023)

door verschillende groepen in de Nederlandse bevolking

Het rapport geeft uitgebreid inzicht in de verschillen in het beweeggedrag tussen verschillende groepen van de Nederlandse bevolking in 2021. Voor het eerst is gekeken welke activiteiten er het meest voor zorgen dat mensen volgens de richtlijn genoeg bewegen.

In 2021 voldeed 47 procent van de Nederlandse bevolking van 4 jaar of ouder aan de Beweegrichtlijnen. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar haalden het vaakst de Beweegrichtlijnen (62 procent). Groepen die minder vaak aan de Beweegrichtlijnen voldeden waren jongeren van 12 tot en met 17 jaar, mensen met een lager opleidingsniveau, mensen met een lager huishoudinkomen, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, mensen die in sterk stedelijke gebieden wonen, mensen met zowel een langdurige aandoening als een lichamelijke beperking, en mensen met ernstig overgewicht.

De verschillende groepen in de bevolking hebben verschillende voorkeuren voor het type activiteiten om te bewegen en om te sporten. Vrouwen en mensen met een hoger opleidingsniveau wandelen bijvoorbeeld vaker, en doen kinderen vaker aan voetbal.

Over het algemeen zijn wandelen in de vrije tijd, sporten en fietsen in de vrije tijd de belangrijkste activiteiten waardoor mensen voldoen aan de Beweegrichtlijnen. Voor enkele groepen in de bevolking is dit anders. Bijvoorbeeld voor kinderen zijn dat vooral buitenspelen op school en in de vrije tijd en sporten. Voor jongeren zijn dit sporten, fietsen naar school of werk en gymles op school.

Literatuurverwijzing: Schurink-van 't Klooster, T.M., Hollander, E.L. de, Duijvestijn, M., Blokstra, A., & Wendel-Vos, G.C.W. (2023). Beweeggedrag in 2021: door verschillende groepen in de Nederlandse bevolking. Bilthoven: RIVM.

Omschrijving