Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen beleven (2009)

betrokkenheid bij de les LO als groepsgebeuren

Auteur(s): Ger van Mossel

In 2007 is het Basisdocument bewegingsonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs verschenen. In het basisdocument worden vier sleutels onderscheiden als referentiekader voor kwaliteit. Eén van de vier sleutels is ‘bewegen beleven’. Het ‘bewegen beleven’ is in het basisdocument uitgewerkt in twee aspecten. Het tweede aspect, de betrokkenheid van de leerling bij de les als groepsgebeuren, biedt een kader om de sociale ontwikkeling van leerlingen bewegingsonderwijs te evalueren.

Literatuurverwijzing: Mossel, G. van (2009, januari). Bewegen beleven: betrokkenheid bij de les LO als groepsgebeuren. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 18-20)