Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen in de ruimte (2010)

Bewegen is gezond! De ‘Gezonde leefomgeving’ is hot! En het realiseren van een beweegvriendelijke omgeving daarmee onontkoombaar. Maar wat is nou eigenlijk zo’n beweegvriendelijke omgeving en hoe komt het tot stand? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, doet het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) de komende jaren onderzoek naar dit onderwerp en naar de kansen die het biedt voor scholen.

Literatuurverwijzing: Horst, N. van der (2010, november). Bewegen in de ruimte. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 14-15)