Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen kun je leren (2020)

het talent van elk kind telt

Beweegvaardigheden ontwikkelen zich niet vanzelf. Kinderen moeten worden uitgedaagd en gestimuleerd om te gaan bewegen, en vooral om te leren bewegen. Door de veranderende samenleving is er een toenemend belang om dit in het onderwijs te doen. De lessen bewegingsonderwijs zijn daar de aangewezen plaats voor, als ze tenminste verzorgd worden door een gespecialiseerde vakleerkracht. Deze vakleerkracht heeft echter vaak slechts een beperkte tijd (2x 45 minuten, maximaal 40 weken per jaar) om de kinderen te leren bewegen. Om de beweegvaardigheden van de kinderen optimaal te ontwikkelen, is ondersteuning van de vakleerkracht belangrijk. In dit boekje vindt de leerkracht steun aan de hand van (wetenschappelijk onderbouwde) meetinstrumenten en lesmethoden.

Literatuurverwijzing: Niet, M de, Greef, J. de, Spruijtenburg, G., & Platvoet, S. (2020). Bewegen kun je leren: het talent van elk kind telt. Nijmegen: HAN.

Omschrijving