Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen zonder grenzen (2013)

onderzoek naar interetnisch contact onder vrouwen op de sportschool en in de wijk

Auteur(s): Dineke Sikkema

Contact tussen vrouwen van Marokkaanse en Turkse afkomst en vrouwen van Nederlandse afkomst is de afgelopen 15 jaar niet toegenomen, terwijl dit wel werd verwacht. Daarnaast zijn er socio-economische verschillen tussen vrouwen van Marokkaans of Turkse afkomst en vrouwen van Nederlandse afkomst. Deze verschillen zijn groter dan onder mannen van verschillende afkomst. Beleidsmakers en wetenschappers gaan er vanuit dat interetnisch contact belangrijk is om zo een multiculturele samenleving meer solidair, tolerant en economisch stabiel te maken. Sport zou hierbij kunnen helpen. Het doel van deze bachelor thesis is weer te geven wat de rol van sport is met betrekking tot interetnisch contact onder vrouwen op de sportschool en in de woonomgeving. Dit is onderzocht aan de hand van literatuur en vervolgens is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd op ‘Ladyfit’, een ‘gemengde’ sportschool voor alleen vrouwen. Het blijkt dat sportbeoefening op een ‘gemengde’ sportschool leidt tot interetnisch contact op de sportschool, maar dit contact leidt nauwelijks tot meer interetnisch contact in de woonomgeving van de vrouwen. Dit wordt verklaard door de sport- en contactmotivatie van vrouwen, maar ook door de keuze voor de sportschool en de nationaliteit. Vrouwen komen sporten voor zichzelf en een vrouwensportschool kent een eigen verzorgingsgebied. Er is, echter, wel sprake van verandering in het beeld wat vrouwen van Nederlandse afkomst hebben over vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst in de woonomgeving en in de samenleving als geheel. Vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst zien de sportschool als punt waar praktische zaken kunnen worden besproken. Dit heeft alleen weinig effect op contact in de woonomgeving van de vrouwen. Sport bindt, maar wel in bepaalde mate.

Literatuurverwijzing: Sikkema, D. (2013). Bewegen zonder grenzen: onderzoek naar interetnisch contact onder vrouwen op de sportschool en in de wijk. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving