Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegend leren in het primair onderwijs (2021)

uitdagingen en kansen, factsheet 2021/31

Rekenen is volgens vrijwel alle docenten het meest geschikte vak voor bewegend leren. Ook vinden vier op de vijf docenten spelling en taal geschikte vakken om bewegend leren toe te passen. Dat blijkt uit vragenlijstonderzoek van het Mulier Instituut onder voornamelijk groepsdocenten.

Bewegend leren lukt niet altijd: bijna de helft van de respondenten geeft aan dat de voorbereiding van lessen bewegend leren te veel tijd kost. Eén derde vindt dat zij niet de juiste ervaring of vaardigheden hebben, dat voorbeelden voor bewegend leren ontbreken of dat de faciliteiten op school niet goed zijn.

Behoefte aan meer voorbeelden van bewegend leren: docenten hebben behoefte aan ondersteuning om bewegend leren (vaker) toe te passen. Ze willen vooral graag meer voorbeelden van lessen bewegen leren (52%). Daarnaast hebben ze behoefte aan financiële middelen voor de lessen bewegend leren (49%) en zouden ze graag een zichtbare verbetering van de leerprestaties van leerlingen zien door bewegend leren (47%).

Vragenlijst onder voornamelijk groepsdocenten: online zijn vragen uitgezet over de bevorderende en belemmerende factoren om bewegend leren in het Nederlandse onderwijs te gebruiken. 285 basisschooldocenten hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Hiervan was meer dan twee derde groepsdocent (69%).

Literatuurverwijzing: Vrieswijk, S., & Singh, A.S. (2021). Bewegend leren in het primair onderwijs: uitdagingen en kansen, factsheet 2021/31. z. pl.: ACTivateyourclass.eu.

Omschrijving