Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegend leren: vragen & antwoorden (2022)

Wat is bewegend leren? Waarom zou je het moeten gebruiken? En hoe doe je dat op een goede manier? Die vragen beantwoordt het Mulier Instituut in dit informatieblad over bewegend leren in het basisonderwijs.

Bewegen tijdens de schooldag
Bewegend leren is een manier om meer bewegen in de schooldag te integreren. Bij bewegend leren wordt bewegen gecombineerd met lesinhoud zoals rekenen, taal, natuur of techniek.

Bewegend leren kan zowel binnen als buiten het klaslokaal plaatsvinden, waardoor nog meer ruimte en mogelijkheden ontstaan voor activiteiten.

Bewegen is gezond en leuk
Voor een gezonde ontwikkeling is voldoende bewegen belangrijk, maar voor kinderen is (meer) bewegen gedurende de schooldag vooral leuk. Daarnaast bevordert bewegen de sociaal-emotionele ontwikkeling en de betrokkenheid bij de les.

Balans tussen beweging en leertaak
Bewegend leren kan in allerlei vormen en op diverse locaties ingezet worden. Belangrijk is dat de activiteiten een goed evenwicht tussen de complexiteit van de beweging en de complexiteit van de leertaak hebben.

Routine, draagvlak en voorbeelden belangrijk voor leerkrachten
Om bewegend leren goed in te kunnen zetten is planning en routine voor docenten van groot belang. Draagvlak van directie en collega’s en goede voorbeelden ter inspiratie helpen hierbij.

Literatuurverwijzing: Jonge, M. de, & Singh, A.S. (2022). Bewegend leren: vragen & antwoorden. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving