Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweging in de type 2-diabeteszorg (2020)

ervaringsverhalen en praktische reflectieoefeningen voor zorgverleners

Auteur(s): Mirjam Stuij

Zorgverleners ervaren dat bewegen in de zorg voor mensen met type 2 diabetes een belangrijk, maar ‘heikel’ onderwerp is. Verhalen van patiënten illustreren dat zij op onbegrip stuiten en dat de zorg niet altijd op hun behoeften aansluit.

Om deze perspectieven dichter bij elkaar te brengen, is op basis van wetenschappelijk onderzoek het werkboek ‘Beweging in de type 2-diabeteszorg’ voor zorgverleners ontwikkeld.

In dit werkboek staan praktische reflectieoefeningen voor professionele zorgverleners, die mensen met type 2 diabetes adviseren, stimuleren of begeleiden op het gebied van bewegen, om na te denken over de manier waarop zij ‘beweegzorg’ verlenen en hoe zij tot hun aanpak komen.

Deze oefeningen kunnen ook gebruikt worden voor intervisie met collega’s of om gesprekken met patiënten op een andere manier in te vullen. De oefeningen worden afgewisseld met wetenschappelijke achtergronden en ervaringsverhalen van patiënten en zorgverleners.

Doel van het werkboek is om bewegen een ‘comfortabeler’ onderwerp binnen de zorg te maken en zo zorgverlening te verbeteren en het werkplezier van zorgverleners te vergroten.

Dit project is mogelijk gemaakt met een subsidie van ZonMw (VIMP) en gebaseerd op resultaten uit het NWO-onderzoek Sport in Tijden van Ziekte.

Literatuurverwijzing: Stuij, M. (2020). Beweging in de type 2-diabeteszorg: ervaringsverhalen en praktische reflectieoefeningen voor zorgverleners. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEZO-TB-0014 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-650 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving