Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweging in de wijk (2013)

trapsgewijze methode tot verhoging ouderbetrokkenheid bij buurt- en sportactiviteiten

Deze brochure geeft stapsgewijs aan hoe organisaties ouderbetrokkenheid bij buurt- en sportactiviteiten kunnen vergroten. Als voorbeeld dient het project Ouders op de Playground zoals uitgevoerd in een aandachtswijk in Almere.

Literatuurverwijzing: Bommel, H. van, & Leeuwen, M. van (2013). Beweging in de wijk: trapsgewijze methode tot verhoging ouderbetrokkenheid bij buurt- en sportactiviteiten. Utrecht: Pharos.

Omschrijving