Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegingsonderwijs en andere doelen (2017)

kans of gevaar?

Auteur(s): Berend Brouwer

Met dit topic wil de redactie nog eens expliciet de vraag stellen wat de verhouding moet zijn tussen de doelen van bewegingsonderwijs en ‘andere’ doelen, wat die ook mogen zijn. Veel bijdragen in het magazine in 2017 gingen over een mogelijke bijdrage aan de gezondheid van kinderen. Soms ging het over leren samenwerken of elkaar leren kennen, soms over toeleiden naar sport. In deze artikelen ligt de nadruk meer op de bijdrage aan leerprestaties bij andere vakken.

Literatuurverwijzing: Brouwer, B. (2017, december). Bewegingsonderwijs en andere doelen: kans of gevaar?. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 6-9)