Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegingsonderwijs in verandering (1989)

vakdidactische trends en leerplanontwikkeling

Auteur(s): B.J. Crum, Bram Donkers

Historische collectie KVLO. 

Literatuurverwijzing: Crum, B.J., & Donkers, B. (1989). Bewegingsonderwijs in verandering: vakdidactische trends en leerplanontwikkeling. Baarn: Bekadidact.

Omschrijving