Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegingsonderwijs op cluster 4-scholen (2011)

Auteur(s): Marco van Berkel

Deze maand is uitgekomen Bewegingsonderwijs op cluster 4-scholen. Dit boek is een samenwerking van SLO met KVLO en Calo Windesheim. Cluster 4-scholen zijn scholen voor leerlingen met ernstige gedrags- of psychiatrische problemen. Het gaat vooral om ZMOK-scholen, maar daarnaast ook om scholen verbonden aan pedologische instituten en gesloten jeugdinrichtingen. Op sommige van deze scholen zijn speciale klassen voor autistische leerlingen (ASS). Daarom is deze groep ook expliciet meegenomen in de uitwerking van dit boek.

Literatuurverwijzing: Berkel, M. van (2011, 25 november). Bewegingsonderwijs op cluster 4-scholen. Lichamelijke opvoeding 99 (pp. 28-30)