Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Blindelings bewegen (2013)

1, atletiek

Auteur(s): Jan Schippers

Deze artikelen bieden leerkrachten in het reguliere onderwijs, die bewegingsonderwijs geven aan leerlingen met een visuele beperking, praktische handreikingen om deze leerlingen beter te begeleiden bij de ontwikkeling van hun persoonlijke bewegen. In dit artikel komt atletiek aan de orde. 

Literatuurverwijzing: Schippers, J. (2013, januari). Blindelings bewegen: 1, atletiek. Lichamelijke opvoeding 101 (pp. 26-29)