Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Brandloyalty Vestingloop ‘s-Hertogenbosch 2019 (2019)

resultaten deelnemersonderzoek, factsheet 2019/22

De factsheet ‘Brandloyalty Vestingloop ‘s-Hertogenbosch 2019’ van het Mulier Instituut toont beknopt de resultaten van het deelnemersonderzoek. In 2020 wordt uitgebreider over de resultaten gerapporteerd.

Het onderzoek maakt onderdeel uit van het project Run for Health, dat wordt gefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Commissie. Het project wil sporten, bewegen en maatschappelijk welzijn bevorderen door de organisatie van hardloopevenementen.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Bijna de helft van de deelnemers (45%) van de Brandloyalty Vestingloop ‘s-Hertogenbosch 2019 zou, in de 12 maanden voorafgaand aan het evenement, (veel) minder gesport hebben als ze niet hadden deelgenomen aan het evenement.
  • In de 12 maanden voorafgaand aan het evenement is door de deelname aan het evenement 20 procent van de deelnemers minder vet, suiker en/of zout gaan eten, 29 procent minder alcohol gaan drinken en 27 procent minder gaan roken.
  • In de 12 maanden na het evenement verwacht 28 procent van de deelnemers door de deelname aan het evenement minder vet, suiker en/of zout te eten, 25 procent minder alcohol te drinken en 27 procent minder te roken.
  • 93 procent van de deelnemers beveelt het evenement aan en 88 procent van de deelnemers neemt waarschijnlijk volgend jaar weer deel aan het evenement.
Literatuurverwijzing: Hover, P., & Eldert, P. van (2019). Brandloyalty Vestingloop ‘s-Hertogenbosch 2019: resultaten deelnemersonderzoek, factsheet 2019/22. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving