Spring naar content
Terug naar de kennisbank

BRAVO@Work (2016)

the evaluation of the implementation process of a worksite health promotion program

Auteur(s): Debbie Wierenga

Een ongezonde leefstijl van werknemers heeft grote financiële gevolgen voor organisaties in termen van produktiviteitsverlies en ziekteverzuim. Daarnaast is de prevalentie van een ongezonde leefstijl onder Nederlanders hoog. Daarom zijn er de laatste twintig jaar tal van gezondheidsbevorderende programma’s op de werkplek (GBW-programma’s) ontwikkeld en onderzocht op hun effectiviteit. Echter valt implementatie van dit soort programma’s in de dagelijkse praktijk tegen. Dit komt mede door het ontbreken van kwalitatief goede procesevaluaties die ons begrip van factoren die het implementatieproces kunnen beïnvloeden, kunnen versterken. Daarom lag de focus van dit proefschrift op het systematisch evalueren van het implementatieproces, om zo inzicht te krijgen in factoren die bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van GBW-programma’s op de werkplek in de dagelijkse praktijk. Specifiek lag de focus op het gebruik van een bestaande 7-stappen strategie binnen twee verschillende organisaties als middel ter verbetering van de implementatie om zo de effectiviteit van de interventie te vergroten.

Literatuurverwijzing: Wierenga, D. (2016). BRAVO@Work: the evaluation of the implementation process of a worksite health promotion program. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

Omschrijving