Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Brein in de groei (2019)

over ontwikkeling van het adolescente brein en gedrag

In dit cahier vertellen ontwikkelingspsychologen, (kinder)neuropsychologen, psychofysiologen, (kinder)psychiaters en andere hersen- en gedragswetenschappers vanuit hun vakgebied de laatste stand van zaken over de ontwikkeling van de hersenen van kinderen vanaf de geboorte tot volwassenwording, en hoe dat invloed heeft op hun gedrag.

In dit nummer:

  • Hoe ontwikkelt ons brein zich?
  • Wat zijn kritische perioden?
  • Wat is plasticiteit?
  • Bestaat de wiskundeknobbel?
  • Verschilt het brein van jongens en meisjes?
  • Wat als de hersenontwikkeling anders verloopt?
  • Wat is de invloed van slaap, voeding en beweging?
Literatuurverwijzing: Kogel, K. de, Peters, S., Vandenbroucke, A., Defize, B., & Graaf, A. van de (2019). Brein in de groei: over ontwikkeling van het adolescente brein en gedrag. Den Haag: Stichting Biowetenschappen en Maatschappij.

Omschrijving