Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Burgers over zwemwater (2011)

burgerraadpleging bij de herziening van de Zwemwaterwet

Het projectteam Zwemwaterwet van het ministerie van I&M, voorheen van het ministerie van VROM, is bezig met het opstellen van een nieuwe wet die gezond en veilig zwemmen in Nederland tot doel heeft. Bij het opstellen van de wet is een projectgroep betrokken die bestaat uit diverse stakeholders uit het krachtenveld zwemwater. Het projectteam Zwemwaterwet wil naast de mening van deze stakeholders ook de meningen, wensen en ideeën betrekken van degenen die gebruikmaken van het zwemwater in Nederland: inwoners van Nederland in het algemeen en intensieve zwemmers in het bijzonder. Bureau KLB heeft daarom opdracht gekregen voor het uitvoeren van een burgerraadpleging ter inspiratie en verrijking van de wetsontwerpfase. De burgerrraadpleging heeft plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2011 en bestond uit een viertal focusgroepen. Drie focusgroepen zijn georganiseerd met verschillende soorten intensieve zwemmers, zwemmers die minimaal een keer per week in het water liggen. De vierde focusgroep bestond uit een samengestelde groep burgers die een getrouwe afspiegeling vormen van (zwemmend) Nederland. Parallel aan de werving van de deelnemers voor de vierde focusgroep is een enquête uitgezet onder 3.200 respondenten. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Heijden, N. van der, Blansch, K. Le, Jong, S. de, & Verhaar, S. (2011). Burgers over zwemwater: burgerraadpleging bij de herziening van de Zwemwaterwet. Den Haag: Bureau KLB.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPOR-TB-0011 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving