Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Campagnevoeren ten behoeve van Turkse en Marokkaanse ouderen (2010)

onderzoek naar de boodschap, communicatiemiddelen en communicatiekanalen in het kader van de campagne 30minutenbewegen

In dit rapport worden de resultaten besproken van een kwalitatieve analyse die is uitgevoerd in het kader van de campagne 30minutenbewegen. Het doen van de analyse is om een beeld te krijgen van de manier waarop Turkse en Marokkaanse ouderen, het best kunnen worden geïnformeerd over het beland van bewegen en gestimuleerd om meer te gaan bewegen. De onderzoeksvraag is de volgende:
Op welke wijze kan de boodschap van de campagne 30 MB effectief gecommuniceerd worden aan Turkse en Marokkaanse ouderen?
Met effectief communiceren wordt bedoeld dat de boodschap wordt begrepen en dat de boodschap aanspreekt en mogelijk bijdraagt aan een gedragsverandering.

Literatuurverwijzing: Palen, L. van de, & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2010). Campagnevoeren ten behoeve van Turkse en Marokkaanse ouderen: onderzoek naar de boodschap, communicatiemiddelen en communicatiekanalen in het kader van de campagne 30minutenbewegen. Ede: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen ALLO-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving