Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Characteristics of good role models in sports and social life (2016)

Auteur(s): Lisa Kohlstrung

Rolmodellen zijn belangrijk, vooral voor kinderen en adolescenten. Dit onderzoek heeft als eerste de verschillende eigenschappen onderzocht die een persoon moet hebben om een rolmodel te kunnen worden. Als tweede werd onderzocht of en waarom trainers worden aangezien als rolmodellen. Personen moeten verschillende eigenschappen hebben om een rolmodel te kunnen zijn. Ook worden trainers aangezien als rolmodellen in sport gerelateerde situaties. Trainers zijn zich bewust van het feit dat ze rolmodellen zijn maar hebben verdere training nodig om betere rolmodellen te kunnen worden. Vervolgonderzoek is nodig om alle eigenschappen van een rolmodel te vinden en erachter te komen welk gedrag wordt overgenomen van rolmodellen. Ook moet er worden gekeken of geslacht en leeftijd van de persoon die mogelijk een rolmodel kan worden, van invloed zijn op de keuze van een rolmodel.

Literatuurverwijzing: Kohlstrung, L. (2016). Characteristics of good role models in sports and social life. Enschede: Universiteit Twente.

Omschrijving