Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Child participation in a context of poverty in a wealthy Western nation (2017)

understanding and enhancing children’s lives and well-being

Auteur(s): Asia Sarti

Proefschrift waarin Asia Sarti onderzocht hoe kinderen in achterstandswijken in Amsterdam en Hoorn het opgroeien in armoede ervaren en wat hun ideeën en wensen zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van hun leven. Zij vergroot hiermee de rol van kinderen op beleidsniveau in de aanpak van de gevolgen om in armoede op te groeien.

Sarti concludeert dat verhalen van kinderen over hun leven inzicht geven in hoe kinderen willen worden benaderd. Dit heeft effect als de discussies de complete leefomgeving van kinderen betreffen in plaats van alleen de nadruk te leggen op armoede. Dit betekent niet dat gesprekken over armoede moeten worden vermeden. Kinderen leiding geven in een participatieproces en hun leefwereld als geheel onderwerp van studie maken, betekent dat er ruimte is voor het bespreken van alle aspecten van het leven van kinderen, inclusief armoede en ontbering.

Sarti merkt op dat het proces van het kennen van kinderen en beleidsbeïnvloeding tijd en investering vraagt. Zij maakte gebruik van de photovoice methode, waarbij kinderen foto’s maken van hun wijk. Dit deden zij in een uitgebreid project met plezierige en leerzame activiteiten, zoals uitstapjes en het hebben van informele gesprekken met onderzoekers en andere volwassenen. Kinderen waarderen aandacht en naarmate een relatie ontwikkelt, komen meerdere aspecten van hun leven aan het licht. Daarnaast gaat het in participatieprocessen met kinderen die opgroeien in een context van armoede niet alleen om de kinderen, maar ook de rol van volwassenen. Door hen actief te betrekken groeit geleidelijk de belangstelling van beleidsmakers voor het proces en de output, en daarmee in het leven en de verhalen van kinderen. 

Literatuurverwijzing: Sarti, A. (2017). Child participation in a context of poverty in a wealthy Western nation: understanding and enhancing children’s lives and well-being. Amsterdam: Asia Sarti.

Omschrijving