Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Coachen van een stagiaire (2015)

tijdens de les: het LoLuLe-blad

Auteur(s): Chris Hazelebach

Veel docenten begeleiden stagiaires. Een belangrijk element in het begeleiden van stagiaires is het leren kijken naar de eigen les door de stagiaires zelf. Voor het leren observeren kan het helpen een observatieinstrument te gebruiken. Dit helpt het gesprek met de stagiaire over zijn les meer richting te geven

Literatuurverwijzing: Hazelebach, C. (2015, januari). Coachen van een stagiaire: tijdens de les: het LoLuLe-blad. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 31-32)