Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Competentieontwikkeling via sport en bewegen een traject naar activering en tewerkstelling (2017)

draaiboek

Dit draaiboek bevat ervaringen en resultaten die zijn opgedaan met ESF-project “Competentieontwikkeling via sport en bewegen: een traject naar activering en tewerkstelling”. Het draaiboek wil, organisaties, die zich inzetten voor de activering van kansengroepen en van personen met een ruime afstand tot de arbeidsmarkt, inspireren tot een beleid dat bewust inzet op bewegen en sport. 

Literatuurverwijzing: Schalenbourg, P., Sintobin, T., & Keymeulen, R. (2017). Competentieontwikkeling via sport en bewegen een traject naar activering en tewerkstelling: draaiboek. De Sleutel.

Omschrijving