Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Continu onderzoek burgerperspectieven (2017)

kwartaalbericht 2017-2

In dit 38e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) wordt de Nederlandse publieke opinie in het tweede kwartaal van 2017 onderzocht. In hoofdstuk 1 gaan de onderzoekers in op de stemming in Nederland: hoe tevreden zijn mensen met diverse aspecten van hun eigen leven, met de samenleving en met de politiek? Waarover maken ze zich zorgen en wat gaat er goed? In hoofdstuk 2 gaat men in op de achtergronden van het vertrouwen in kranten en televisie en worden enkele dimensies onderzocht die vaak gebruikt worden om politieke voorkeuren in kaart te brengen. In hoofdstuk 3 komt het verdiepingsthema van dit kwartaal aan de orde: discriminatie. De onderzoekers gaan na wat Nederlanders verstaan onder discriminatie, in hoeverre ze denken dat het in Nederland voorkomt, wat zij van discriminatie vinden en waarom. De enquêtegegevens van dit kwartaal zijn verzameld tussen 1 april en 3 mei. Daarnaast vonden er dit kwartaal groepsgesprekken plaats, op 11 april in Eindhoven en op 13 april in Amsterdam. Ten behoeve van het hoofdstuk over discriminatie zijn op 20 en 21 april in Utrecht extra focusgroepen gehouden onder Nederlanders met een migratieachtergrond

Literatuurverwijzing: Ridder, J. den, Andriessen, I., & Dekker, P. (2017). Continu onderzoek burgerperspectieven: kwartaalbericht 2017-2. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SOCI-TB-0005 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving