Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Corona en de motoriek van kinderen (2022)

wat zijn de gevolgen van de corona lockdown voor de motoriek van kinderen?

Na de eerste corona lockdown in het voorjaar van 2020 was een groter deel van de basisschoolkinderen (4-12 jaar) in Nederland motorisch minder vaardig dan kinderen van die leeftijd vóór de lockdown. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut waarin motorische vaardigheden vóór en ná de eerste lockdown met elkaar werden vergeleken. Het feit dat kinderen na de eerste lockdown gemiddeld minder vaardig waren in bewegen dan leeftijdsgenoten die voor de eerste lockdown zijn gemeten is mogelijk te wijten aan het wegvallen van het georganiseerde beweegen sportaanbod voor basisschoolkinderen.

Literatuurverwijzing: Vrieswijk, S., Balk, L., & Singh, A.S. (2022, mei). Corona en de motoriek van kinderen: wat zijn de gevolgen van de corona lockdown voor de motoriek van kinderen?. LO Magazine 110

Omschrijving