Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Cultuur en informatieverwerking (1984)

een empirisch-theoretisch onderzoek naar cultuurdeelname en esthetische waardering van architectuur

Auteur(s): Harry Ganzeboom

In deze studie is geprobeerd verschillen in culturele activiteit te verklaren vanuit het gezichtspunt dat culturele activiteit een vorm is van het algemene proces van informatieverwerking. Het doel van de studie was enerzijds een bijdrage te leveren aan de traditie van onderzoek naar culturele gedragingen, in het bijzonder naar cultuurdeelname als vorm van vrijetijdsbesteding en naar waardering voor architectuur. Anderzijds werd een bijdrage beoogd aan de ontwikkeling van de informatieverwerkingstheorie. Tenslotte is de studie ook bedoeld als een uitwerking van een meta-theoretisch programma. Hierin wordt de toepassing nagestreefd van theorieën van individueel gedrag om sociale verschijnselen te verklaren. De probleemstellingen die in dit proefschrift centraal staan, luiden als volgt: onder welke voorwaarden neemt men deel aan cultuur en hoe kunnen verschillen in cultuurdeelname vanuit een theorie van informatieverwerking worden verklaard?; hoe worden culturele objecten, in het bijzonder gebouwen, als bronnen van informatie gewaardeerd en hoe kunnen verschillen in waardering vanuit een theorie van informatieverwerking worden verklaard?

Literatuurverwijzing: Ganzeboom, H.B.G. (1984). Cultuur en informatieverwerking: een empirisch-theoretisch onderzoek naar cultuurdeelname en esthetische waardering van architectuur. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, Sociologisch Instituut, Vakgroep Theorie en Methodologie van de Sociologie.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RECR-0223 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving