Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Data gedreven gemeente (2015)

rol en positie van een gemeente in een samenleving van BIG en open data

De overheid heeft een essentiële rol in het vrij beschikbaar stellen van data die door het publiek gegenereerd is. Dit white paper gaat in op deze ontsluiting van data en de waarde van publieke data. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de veranderingen die gepresenteerd worden aan de gemeenten door de samenleving van open en big data.

Literatuurverwijzing: (2015). Data gedreven gemeente: rol en positie van een gemeente in een samenleving van BIG en open data. Den Haag: KING.

Omschrijving