Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De basis ligt in het Sport- en Bewegingsonderwijs! (2012)

Dit artikel gaat over de rol die het lectoraat Sporttalent van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen toeschrijft aan het sport- en bewegingsonderwijs (SBO) in het herkennen en ontwikkelen van sportief talent. 

Literatuurverwijzing: Platvoet, S., Elferink-Gemser, M.T., & Niet, M de (2012, juni). De basis ligt in het Sport- en Bewegingsonderwijs!. Lichamelijke opvoeding 100 (pp. 4-5)