Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De betrokkenheid van ouders en de sportbeleving van hun kinderen (2012)

Auteur(s): Anita Heiblom

In dit onderzoek wordt gekeken naar de invloed van de betrokkenheid van ouders op de sportbeleving van hun kinderen. Hierbij worden twee aspecten van betrokkenheid onderzocht, namelijk druk en steun. Uit de onderzoeken blijkt in de context van individuele sport dat ouderlijke druk negatief samenhangt met het plezier dat kinderen hebben in sport en positief samenhangt met competitieve angst. In de context van teamsport hangt ouderlijke druk alleen negatief samen met het plezier dat kinderen hebben in sport. Daarnaast blijkt ouderlijke steun in individuele sporten positief samen te hangen met het plezier dat kinderen hebben in sport en negatief met competitieve angst. In teamsporten is er geen samenhang ouderlijke steun en de sportbeleving van kinderen. Geconcludeerd wordt dat er een verband bestaat tussen de betrokkenheid van ouders en de sportbeleving van hun kinderen.

Literatuurverwijzing: Heiblom, A. (2012). De betrokkenheid van ouders en de sportbeleving van hun kinderen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving