Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De Beweegvriendelijke Omgeving Scan (BVO Scan) (2012)

hoe beweegvriendelijk is uw buurt of wijk?

De Beweegvriendelijk Omgeving Scan (BVO Scan) is bedoeld om op een snelle en simpele manier inzicht te krijgen in de beweeg- vriendelijkheid van een buurt of wijk. Maar ook om het onderwerp ‘ruimte voor bewegen’ op de agenda te zetten en hierover in discussie te gaan.

Het instrument geeft antwoord op de vraag of burgers in hun directe leefomgeving voldoende worden uitgedaagd en gefaciliteerd om te sporten en te bewegen. En het geeft inzicht op welke vlakken verbetering mogelijk of nodig is.

Daarbij gaat het niet alleen om de beschikbaarheid van bijvoorbeeld voldoende en goede sportvoorzieningen, playgrounds en schoolpleinen, maar ook om de bereikbaarheid van bijvoorbeeld werk, school en winkels per fiets en te voet. De BVO Scan heeft, anders gezegd, oog voor zowel sportief en recreatief bewegen als het dagelijkse functionele bewegen.

De BVO Scan is bedoeld voor lokale professionals die betrokken zijn bij het bevorderen van gezond sport- en beweeggedrag en voor ruimtelijk professionals.

In 2020 verscheen er een update van deze BVO-scan.

Literatuurverwijzing: DSP-Groep, & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2012). De Beweegvriendelijke Omgeving Scan (BVO Scan): hoe beweegvriendelijk is uw buurt of wijk?. Ede: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Omschrijving