Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De blik van een vernieuwer (2010)

Auteur(s): Cees Verhoef

Wat is de toekomst van bewegen binnen de school en hoe dragen innovaties daar aan bij? Met die vraag werd ik als programmamanager Sportaccommodaties en Sportstimulering bij InnoSportNL gevraagd een doorwrocht stuk te schrijven voor dit nummer van Lichamelijke Opvoeding met het onderwerp accommodatie, bouw en innovaties.

Literatuurverwijzing: Verhoef, C. (2010, november). De blik van een vernieuwer. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 12-13)