Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De buurtsportcoach, van uitvoerder tot verbinder pur sang (2021)

De afgelopen jaren heeft het beroep buurtsportcoach zich ontwikkeld van organisator en begeleider van sportactiviteiten voor jeugd, tot verbinder van mensen en organisaties in verschillende domeinen, zoals de gezondheidszorg. De focus ligt nog altijd op het inzetten van sport én bewegen. Buurtsportcoaches begeleiden mensen bij het veilig bewegen en vervullen een brugfunctie tussen bijvoorbeeld valpreventieprogramma’s en zelfstandig bewegen in de wijk. Deze veranderingen in hun opdrachten en doelstellingen gaan samen met een ontwikkeling van de beroepsgroep en een nieuw functieprofiel.

Literatuurverwijzing: Aalbers, M., & Wit, B. de (2021). De buurtsportcoach, van uitvoerder tot verbinder pur sang. TSG - tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Omschrijving