Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De coach-ouderrelatie in de topsport: wat valt er te winnen? (2020)

een kwalitatief onderzoek naar de ervaren relatie tussen talentcoaches en talentouders van Utrechtse topsportverenigingen

Auteur(s): Agnes van Suijlekom

In de talentontwikkelingsfase blijkt de coach-ouderrelatie zowel theoretisch als praktisch een onderbelichte zijde van de sportieve driehoek (coach/ouder/sporter) te zijn. Om meer inzicht te verkrijgen in de aard en eigenschappen van deze relatie, is in deze mastersciptie de coach-ouderrelatie in de specialisatiefase onderzocht.

Hiervoor zijn drie talentcoaches, zes talentouders en drie sporttalenten in open interviews gevraagd naar hun ervaringen over de coach-ouderrelatie.

Het onderzoek laat het belang zien van het implementeren van kennis over de coach-ouderrelatie in coachopleidingen. Om de curriculumontwikkeling van coachopleidingen te optimaliseren, bevat dit onderzoek concrete aanbevelingen met betrekking tot de coach-ouderrelatie.

Literatuurverwijzing: Suijlekom, A. van (2020). De coach-ouderrelatie in de topsport: wat valt er te winnen?: een kwalitatief onderzoek naar de ervaren relatie tussen talentcoaches en talentouders van Utrechtse topsportverenigingen. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving