Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De doorgroeimogelijkheden van buurtsportcoaches (2022)

factsheet 2022/1

Het beeld dat buurtsportcoaches en hun werkgevers hebben van de doorgroeimogelijkheden van buurtsportcoaches is wisselend. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. De resultaten zijn gepubliceerd in dit factsheet.

Ongeveer de helft van de buurtsportcoaches (46%) en hun werkgevers (55%) ziet voldoende of veel mogelijkheden voor de buurtsportcoaches om door te groeien. Onder buurtsportcoaches die meer dan acht jaar in dienst zijn daalt dit naar 29 procent.

Buurtsportcoaches zien met name mogelijkheden tot specialiseren en verbreden: 64 procent van de buurtsportcoaches ziet mogelijkheden om zich te specialiseren in een bepaalde doelgroep of thematiek. 53 procent ziet mogelijkheden om te verbreden naar meerdere doelgroepen.

Voor meer bevoegdheden en autoriteit zien de coaches minder kansen: 36 procent ziet mogelijkheden om door te groeien naar een leidinggevende functie en 26 procent voor groei naar seniorniveau.

Meeste buurtsportcoaches willen vooralsnog buurtsportcoach blijven: hoewel een grote groep de doorgroeimogelijkheden niet voldoende vindt, wil 67 procent voorlopig buurtsportcoach blijven. Nog eens 32 procent wil deze functie voortzetten als er doorgroeimogelijkheden zijn. 17 procent van de buurtsportcoaches wil graag doorgroeien in de huidige organisatie, maar in een andere functie dan buurtsportcoach.

De helft van de buurtsportcoaches is bekend met het carrièrepad: het carrièrepad is begin 2020 gelanceerd. Het is een hulpmiddel voor werkgevers bij het inschalen en waarderen van buurtsportcoaches en kan bijdragen aan het gevoel van buurtsportcoaches dat ze door kunnen groeien. Ongeveer de helft van de buurtsportcoaches (46%) en werkgevers (53%) is bekend met het carrièrepad.

Onderzoek gebaseerd op twee panelpeilingen: dit onderzoek is gebaseerd op panelpeilingen onder werkgevers (n=106, Mulier Instituut i.s.m. VSG) en buurtsportcoaches (n=116, Mulier Instituut i.s.m. Landelijke Academie Buurtsportcoaches). De peiling onder werkgevers is uitgezet in het voorjaar van 2021 en die onder buurtsportcoaches in het najaar van 2021, met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Literatuurverwijzing: Bronkhorst, A., Heijnen, E., & Stam, W. van (2022). De doorgroeimogelijkheden van buurtsportcoaches: factsheet 2022/1. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving