Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De effecten en kosten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst (2021)

Doel: Onderzoeken wat het effect is van leefstijlinterventies op school bij jonge kinderen in het programma ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’.

Opzet: Prospectieve, gecontroleerde, niet-gerandomiseerde studie.

Methode: Op 4 basisscholen in Parkstad (Zuidoost-Limburg) werd het programma ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ geïntroduceerd. Deze leefstijlinterventie bestond uit meer bewegen, al dan niet in combinatie met een gezonde lunch op de basisschool. Dit programma duurt in totaal 4 jaar. Door vergelijking met 4 controlescholen wordt vastgesteld wat het effect van de interventie is op gezondheidgerelateerd gedrag en de BMI van de kinderen. Ook de kosten van het programma worden berekend.

Resultaten: Gegevens werden verzameld van bijna 1700 leerlingen. Tussentijdse resultaten na 2 jaar laten zien dat de combinatie van bewegen en gezonde voeding een vermindering van de BMI-z-score geeft (-0,036). Bewegen alleen geeft nauwelijks een verandering (-0,010), terwijl in de controlegroep de BMI-z-score toenam (0,052). De netto maatschappelijke kosten voor de combinatie van bewegen en gezonde voeding bedragen circa 1 euro per dag per kind.

Conclusie: Er is steeds meer bewijs dat leefstijlinterventies effectief bijdragen aan vermindering van de obesitasepidemie. Toekomstige studies moeten laten zien in hoeverre gewichtsvermindering ziekten op latere leeftijd voorkómt en welke kostenbesparing dit met zich meebrengt.

Literatuurverwijzing: Schayck, O.C.P. van, Willeboordse, M., Oosterhoff, M., Bartelink, N.H.M., Assema, P. van, Kremers, S.P.J., ... Vreugdenhil, A.C.E. (2021). De effecten en kosten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) 165 (pp. D4979)

Omschrijving