Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De 'Ethiopia Xperience' (2013)

invloed van sport op cognities en vaardigheden van participanten ten aanzien van mondiaal burgerschap

Auteur(s): Sjoerd Engel

Mondiaal burgerschap is volgens ontwikkelingsorganisatie Respo de positieve houding ten opzichte van de wereld en de daarbinnen te herkennen verschillen mede tot uitdrukking komend in gedrag en met het besef dat men zelf actief kan bijdragen aan mondiaal burgerschap. Respo streeft bij mondiaal burgerschap naar de ontwikkeling van drie vaardigheden: (1) Verandervaardigheid; (2) Samenwerking & teamvorming; (3) Persoonlijke ontwikkeling/leiderschap. Deze vaardigheden wil Respo ontwikkelen bij jongeren die deelnemen aan de Ethiopia Xperience. Dit is een ontwikkelingsprogramma waarbij Nederlandse jongeren tien dagen naar Ethiopië gaan om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten om hen te stimuleren een betere mondiale burger te worden. De volgende onderzoeksvraag staat in deze scriptie centraal: Welke cognities en vaardigheden hebben jongeren die deel hebben genomen aan de Ethiopia Xperience van Respo ontwikkeld ten aanzien van mondiaal burgerschap (verandervaardigheid, samenwerking & teamvorming, persoonlijke ontwikkeling/leiderschap) en wat is de rol van sport hierin geweest? Ter beantwoording van de onderzoeksvragen is kwalitatief onderzoek verricht bij deelnemers aan de Ethiopia Xperience in februari 2013. De resultaten van het onderzoek worden in deze scriptie gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Engel, S. (2013). De 'Ethiopia Xperience': invloed van sport op cognities en vaardigheden van participanten ten aanzien van mondiaal burgerschap. Enschede: Universiteit Twente.

Omschrijving