Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De financiële stromen in de sport in Amstelveen (2020)

In opdracht van de gemeente Amstelveen heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar een deel van de financiële stromen binnen de sport in de gemeente Amstelveen. Hierbij zijn de gemeentelijk sportuitgaven, dienstverleningsbijdrage aan het sportbedrijf AmstelveenSport, kostendekkendheid van de sportaccommodaties, huurtarieven en contributies in kaart gebracht. Deze zijn vergeleken met gemeenten met een vergelijkbaar extern verzelfstandigd sportbedrijf en gemeenten in de regio.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • De gemeente Amstelveen geeft relatief weinig uit aan sport, waaronder ook de relatief lage dienstverleningsbijdrage aan het sportbedrijf valt.
  • Het sportbedrijf hanteert relatief hoge tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties, met name voor de kunstgrasvelden en voor het competitiegebruik van de sporthallen.
  • Amstelveense sportverenigingen innen over het algemeen relatief hoge contributies.
Literatuurverwijzing: Eldert, P. van, & Schadenberg, B. (2020). De financiële stromen in de sport in Amstelveen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0023 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-731 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving