Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De fitheid van de sport (2020)

een kwalitatieve analyse van de huidige organisatie en financiering van de sport

Organisatie(s): Nederlandse Sportraad

De NLsportraad heeft de SWOT-analyse gebruikt om de belangrijkste strategische vraagstukken te identificeren voor de toekomstbestendigheid van de sportbranche. Daarbij ligt het accent op de kansen die er zijn voor de sportbranche en de punten waarop de branche verder moet worden versterkt, zodat de branche de benoemde kansen ook daadwerkelijk kan gebruiken. Hiervoor heeft de NLsportraad de totale sportbranche in samenhang en op macroniveau bezien, met gebruik van input van experts en stakeholders en van wetenschappelijke literatuur. De NLsportraad is naast overeenkomsten ook veel tegenstellingen tegengekomen in de standpunten van experts en stakeholders bij het maken van de SWOT-analyse. De aandachtspunten die voortkomen uit deze kwalitatieve verkenning zijn verwerkt in een discussienota met mogelijke beleidsscenario’s voor de toekomstige organisatie en financiering van de sport.

Deze publicatie is onderdeel van een reeks publicaties over de organisatie en financiering van de sport.

Literatuurverwijzing: Nederlandse Sportraad (2020). De fitheid van de sport: een kwalitatieve analyse van de huidige organisatie en financiering van de sport. NLsportraad.

Omschrijving