Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De geschiedenis van de toekomst van sportaccommodaties (2015)

Auteur(s): Hugo van der Poel

Artikel van Hugo van der Poel op de website van Sportexpert. RIVM en SCP voeren op verzoek van het ministerie van VWS een Sport Toekomst Verkenning (STV) uit. Onderdeel van die verkenning zijn accommodaties en de beweegvriendelijke omgeving. De STV is een goede aanleiding om eens terug te kijken naar eerdere toekomstverkenningen, om te zien of, en in welke mate, we nu in de toekomst leven die toen werd voorzien. En wat kunnen we leren van deze terugblik, als we ons opnieuw aan een toekomstverkenning wagen?

Literatuurverwijzing: Poel, H. van der (2015, november). De geschiedenis van de toekomst van sportaccommodaties. Sportexpert

Omschrijving