Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De gezonde wijk (2006)

een onderzoek naar de relatie tussen fysieke wijkkenmerken en lichamelijke activiteit

Het onderzoek “De Gezonde Wijk” draait om de vraag of de woonomgeving bewoners kan verleiden in het dagelijks leven vaker en meer te bewegen. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak waarin gezondheidswetenschappers, stedenbouwkundigen en sociaal geografen nauw samenwerken. Vier Amsterdamse buurten zijn geanalyseerd op hun bewegingsvriendelijke inrichting. In elk van de geselecteerde buurten zijn minimaal 100 volwassenen (17-70 jaar) en ongeveer 50 kinderen (10-16 jaar) ondervraagd over hoe zij zich bewegen door hun buurt en hoe zij dat beleven.

Literatuurverwijzing: Hertog, F.R.J. den, Bronkhorst, M., Moerman, M., & Wilgenburg, R. van (2006). De gezonde wijk: een onderzoek naar de relatie tussen fysieke wijkkenmerken en lichamelijke activiteit. Amsterdam: EMGO instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen BUUR-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving