Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De gezondheidsmonitors (z.j.)

Gemeenten, provincies en het Rijk hebben inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van burgers om goed gezondheidsbeleid te maken. Daarom onderzoeken de GGD’en, RIVM en CBS de gezondheid, leefstijl en sociale situatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau met de Gezondheidsmonitors. De gezamenlijke Gezondheidsmonitor bestaat uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen en de Gezondheidsmonitor Jeugd. De verschillende Gezondheidsmonitors vinden elke vier jaar plaats.

Website: https://www.monitorgezondheid.nl/
Literatuurverwijzing: De gezondheidsmonitors.

Omschrijving